RFI - 11.1V Li-Po Battery 500mah 25C JST image

RFI - 11.1V Li-Po Battery 500mah 25C JST

Manufacturer: RFI Batteries Product Code: RFI 1140


1140 11.1V Li-Po Battery 500mah 25C JST

price
$25.00

 Dispatch
1 - 3 Business Days

1140 11.1V Li-Po Battery 500mah 25C JST