RFI - 7.4V Li-Po Battery 500mah 25C JST image

RFI - 7.4V Li-Po Battery 500mah 25C JST

Manufacturer: RFI Batteries Product Code: RFI 1130


1130 7.4V Li-Po Battery 500mah 25C JST

price
$18.00

 Dispatch
2 - 5 Business Days

1130 7.4V Li-Po Battery 500mah 25C JST