Tamiya - TA-04 Short Aluminium Servo Stays  image

Tamiya - TA-04 Short Aluminium Servo Stays

Manufacturer: Tamiya Product Code: 49196


49196 TA-04 Short Aluminium Servo Stays

price
$22.00

 Dispatch
2 - 5 Business Days

49196 TA-04 Short Aluminium Servo Stays