Tamiya - TA-03 Lite Drive Shaft (1 Pair) image

Tamiya - TA-03 Lite Drive Shaft (1 Pair)

Manufacturer: Tamiya Product Code: 53305


53305 TA-03 Lite Drive Shaft (1 Pair)

price
$18.00

 Dispatch
2 - 5 Business Days

53305 TA-03 Lite Drive Shaft (1 Pair)